Do czego się przydaje wiedza szkolna

W toku nauczania każdy zdobywa rozmaite umiejętności i wiedzę z rozmaitych dziedzin, jednak nie wszystko wykorzystuje w przyszłości. Część tej wiedzy będzie punktowała przy prowadzeniu własnego biznesu. Zdobyta na matematyce wiedza z zakresu podstawowych działań matematycznych przyda się przy wykonywaniu różnego rodzaju wyliczeń. Co prawda część tych działań może przejąć arkusz kalkulacyjny, ale aby napisać poprawnie formułę, która to wyliczy, warto pamiętać o matematyce szkolnej. Znajomość języków obcych, także tylko na poziomie podstawowym, procentuje w kontaktach z obcokrajowcami, niekoniecznie w pracy, ale czasami warto ją wykorzystać w czasie zagranicznych wyjazdów. Lekcje informatyki przydadzą się zarówno do tworzenia prezentacji, jak i do przygotowywania prostych projektów graficznych czy reklam, które można zrobić samodzielnie. Oczywiście najbardziej przydają się godziny spędzone na surfowaniu po Internecie, bowiem to właśnie Internet jest skarbnicą wiedzy i pozwala na odnalezienie każdej informacji, produktu czy usługi, której przedsiębiorca poszukuje. Bardziej specjalistyczna wiedza, pochodząca między innymi z biologii czy fizyki, będą wykorzystane na pewno przez tych, którzy prowadzą określony typ działalności. Kilka lat temu zmieniono przepisy i nawet prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego wymaga posiadania rolniczego wykształcenia.

Jakie umiejętności społeczne powinien posiadać biznesmen?

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko wiedzy, ale wskazuje także na fakt, że przedsiębiorca prowadzący własną firmę powinien posiadać rozmaite umiejętności społeczne. Przede wszystkim powinna być to osoba, która potrafi zarządzać własnym czasem. Jeśli ktoś nie posiada takiej umiejętności, powinien nauczyć się prowadzenia kalendarza w wersji elektronicznej albo papierowej, aby zapisywać najważniejsze daty, w tym daty spotkań z klientami czy kontrahentami. Kolejna ważna umiejętność to umiejętność oddzielania pracy od życia prywatnego, coraz bardziej upowszechniana jako work-life balance. Chodzi tutaj o ustalenie granic tak, aby praca na własny rachunek nie zaczęła zajmować więcej czasu niż powinna, chociaż łatwo przekroczyć granicę i zajmować się własną firmą poświęcając temu coraz więcej czasu. Biznes wymaga umiejętności współpracy zarówno w grupie, jak i wykonywania zadań samodzielnie, ponieważ bardzo często biznes wymaga pewnego rodzaju rygoru i nawet jeśli nie ma się nad sobą osoby kontrolującej, warto wywiązywać się z własnych zobowiązań i założonych sobie zadań. Umiejętności komunikacyjne przydadzą się nie tylko dziennikarzom, ale są niezmiernie wskazane w przypadku osób, które są przedstawicielami handlowymi czy też negocjują kontakty albo pozyskują klientów. Ważna jest także umiejętność reagowania na zmiany.

Podstawą do prowadzenia biznesu jest wiedz

Prowadzenie własnego biznesu nie jest takie trudne, jak się pozornie wydaje. Do prowadzenia firmy zwykle nie są potrzebne jakieś wyjątkowe umiejętności, przynajmniej na początkowym etapie działania. Jednak przydaje się do tego wiedza, którą biznesmeni zdobyli pracując w innych firmach, będąc pracownikami etatowymi czy współpracownikami. Warto także wykorzystywać swoje rozmaite umiejętności, pasje oraz wiedzę, wyniesioną z licznych szkoleń, treningów czy studiów, a nawet ze szkoły średniej. Wiedzę potrzebną do prowadzenia własnego biznesu można zdobyć czytając także specjalistyczne książki, które są niezwykle łatwo dostępne w wielu specjalistycznych księgarniach. Jeśli komuś brakuje czasu na czytanie, potrzebną wiedzę może wynieść ze szkoleń e-learningowych, dostępnych na wielu platformach, oraz także ze szkoleń, udostępnianych w Internecie. Z takiej wiedzy można skorzystać w dowolnym momencie, nawet w środku nocy czy w święta, a korzystanie z platform edukacyjnych nie jest ograniczone terytorialnie, zatem można się uczyć przebywając realnie bardzo daleko od miejsca, w którym jest zlokalizowany serwer ze szkoleniem. Wiedza szkolna także się przydaje, między innymi do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji czy wykonania prostych kalkulacji, aby stwierdzić opłacalności jakiegoś przedsięwzięcia lub policzenia strat.

Rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu

Statystki polskie pokazują, że w ciągu pierwszych dwóch lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej upada aż 70% zakładanych biznesów. Czemu się tak dzieje? Odpowiedzi na to pytanie jest co najmniej kilka. Przede wszystkim młodzi stażem przedsiębiorcy nie są zbyt dobrze przygotowani do prowadzenia działalności. Chodzi tutaj nie tylko o brak wiedzy merytorycznej czy o nieznajomość swojej konkurencji czy rynku, ale także o brak oszczędności, które wystarczyłyby na kilka miesięcy opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. To prawda, że przez dwa pierwsze lata te składki są obniżone, ale i tak zwykle kilka pierwszych miesięcy prowadzenia działalności jest potrzebnych na rozruszanie biznesu, często oznacza to dokładanie swoich prywatnych środków, aby firma mogła w ogóle funkcjonować. Kolejna rzecz to brak dobrze napisanego biznes planu, który byłby aktualizowany przynajmniej raz na pół roku. Biznes plan jako narzędzie do rozpoznania mocnych i słaby stron własnego biznesu, pozwala także na rozpoznanie opłacalności wszelkich podejmowanych działań. Może się bowiem okazać, że brak klientów wynika z prozaicznego powodu – z braku informacji o firmie, z braku promocji i działań marketingowych. Czasami okazuje się jednak, że firmy przesadzają z funduszami, które przeznaczają na promocję własnej firmy, co powoduje brak płynności finansowej, nawet jeśli firma przynosi już jakieś zyski.

Biznes w branży finansowej

Branża finansowa jest jedną z najbardziej pojemnych branż. Działają w niej wszystkie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, wszelkie firmy udzielające pożyczek i kredytów oraz parabanki. Jednak aby zaistnieć w branży finansowej nie trzeba od razu zakładać własnego banku czy zostać ubezpieczycielem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych podejmuje współpracę z agentami, którzy prowadzą własne firmy. Niektórzy ubezpieczyciele pozwalają, aby ich agenci współpracowali także z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadzie bycia filią różnych towarzystw. Z kolei w przypadku banków można otworzyć biznes, którym będzie prowadzenie oddziału banku na zasadzie franszyzy. Banki, aby ciąć koszty operacyjne i związane z zatrudnieniem personelu, wykorzystują możliwość zlecania prowadzenia działalności pod własnym szyldem na rzecz osób i firm, które chcą taką działalność prowadzić. Finansowanie kosztów działalności odbywa się najczęściej przez przedsiębiorcę, który zarabia na prowizjach od udzielonych pożyczek i kredytów oraz na premiach za wyniki sprzedażowe innych produktów. Rozpoczęcie biznesu w branży finansowej wymaga jednak poniesienia konkretnych nakładów finansowych choćby na możliwość wejścia do programu franczyzowego banku. Z drugiej strony wśród Polaków panuje duże zaufanie do banków, możliwe jest więc osiąganie całkiem wysokich zysków z takiej współpracy.

Biznes w Internecie

Dostęp do komputerów i Internetu spowodował, że Polacy coraz więcej czasu spędzają w wirtualnym świecie. Jak pokazują badania, podobnie robi większość współczesnych obywateli ze wszystkich krajów. Skoro internauci poszukują w świecie wirtualnym nie tylko rozrywki czy znajomych, ale także nowych produktów czy usług, spora część przedsiębiorców postanowiła zająć się stosunkowo nową działalnością i rozpocząć prowadzenie biznesu w Internecie. W niektórych przypadkach Internet stanowi jedynie uzupełnienie stacjonarnych sklepów, oddziałów czy salonów, ale bywa też i tak, że internetowy sklep stanowi główne źródło zarabiania. Wówczas tak pojęty biznes nazywany jest e-commerce. W praktyce oznacza to, że sklepy internetowe będą stanowić przyszłość sklepów stacjonarnych, być może w całości je zastąpią. Prowadzenie biznesu w Internecie może się ograniczać jedynie do prowadzenia własnej strony internetowej, aby w ten sposób dotrzeć do swoich potencjalnych i obecnych klientów. Czasem działania w Internecie ograniczają się do promocji – tak działają firmy, zajmujące się Web-PR oraz wszelkie agencje marketingowe. Warto pamiętać także, że jeśli podejmujemy się prowadzenia biznesu, w Internecie możemy znaleźć informacje o naszej konkurencji, ale także właśnie w Internecie powinniśmy zadbać o opinie swoich klientów na własnych temat.

Biznes się zrzesza

Na rynku nie tylko polskim jest całe mnóstwo firm, działających w podobnych albo wręcz tych samych branżach. Aby się na tym tle wyróżnić można zainwestować duże środki w reklamę, która nie zawsze bywa skuteczna. Czasami warto przyjrzeć się swojej konkurencji chociażby po to, aby zaobserwować, czy konkurent na rynku nie jest zrzeszony w jakimś związku firm, prowadzących działalność. Niektóre z tych organizacji, np. Lewiatan, zrzeszają firmy z różnych branż, a ich siła polega właśnie na różnorodności. Różne branże oznaczają spojrzenie na problemy biznesu z różnej, czasami zupełnie odmiennej, perspektywy. Część problemów jest jednakowa dla każdej branży – dotyczy to konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, skomplikowanej strategii podatkowej czy opóźnień w płatnościach za wykonaną pracę czy sprzedany towar na podstawie usługi. Firmy z branż mniej popularnych zwykle zrzeszają się w cechach rzemieślników, ponieważ takie zrzeszenie pozwala na wspólne walczenie o ułatwienia prawne dla określonych branż czy zawodów. Wspólne interesy pozwalają na zjednoczenie sił w jednej sprawie – tak się stało ostatnio z producentami trzody, którym zależało na tym, aby nie wszedł w życie zakaz uboju rytualnego. Pozornie każdy z producentów ma ograniczony rynek zbytu i nie powinien walczyć o to, aby pozostał przepis, który ułatwiłby działanie części branży mięsnej.

Czy Polska sprzyja prowadzeniu biznesu?

Gdyby poczytać wpisy, publikowane przez czołowe organizacje, zrzeszające pracodawców polskich, można by wyciągnąć wniosek, że polskie państwo nie ułatwia prowadzenia biznesu. Sprawdzały to także organizacje międzynarodowe i niestety okazało się, że doszły do podobnych wniosków. Prowadzeniu biznesu w Polsce nie sprzyja zbyt skomplikowany system podatkowy, w którym należy wybierać formę opodatkowania, a następnie dodatkowo podejmować decyzję o wysokości stawki podatkowej, bo nie zawsze są one uzależnione tylko od wysokości obrotów firmy. Każda zmiana sposobu opodatkowania wymaga dodatkowych dokumentów, które należy ponownie składać, najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności na nowych zasadach rozliczeniowych. Kolejną przeszkodą jest biurokracja ogólnie pojęta. Owszem, przyjęto pozytywnie możliwość zakładania firmy w tak zwanym jednym okienku, ale nie chroni to młodych przedsiębiorców przed wizytą w ZUS. Kolejne zmiany, do których wdrożenia dąży Ministerstwo Finansów, mają dać nieograniczoną władzę naczelnikom Urzędów Skarbowych, którzy będą mogli – nawet na podstawie anonimowego donosu – blokować rachunki firm bez podawania terminu obowiązywania danej blokady. Zatrudnienie nowego pracownika oznacza wypełnianie wielu stron dokumentacji karowej oraz oczywiście wniosku do ZUS. Zatem przedsiębiorcy muszą głównie pilnować dokumentów.

Do czego się przydaje wiedza specjalistyczna

Polski rynek pracy charakteryzuje się tym, że coraz dotkliwiej odczuwa zjawiska sprzed kilku lat. Co prawda obecnie na rynek pracy wchodzą kolejne roczniki niżów demograficznych, jednak stanowiska pracy są najczęściej obsadzone specjalistami, którzy posiadają wiedzę z określonej dziedziny. W przeciwieństwie bowiem do obecnego systemu edukacji, ukończenie studiów czy techników jeszcze kilka lat temu było powodem nie tylko do dumy. Absolwent szkoły zawodowej, począwszy od zwykłej zawodówki, poprzez technikum aż po studia, wychodził z takim zasobem wiedzy, który wystarczał, aby zająć się zawodowo jakąś dziedziną. Współczesne kierunki studiów, chociaż coraz szybciej nadążają za trendami rynkowymi, to jednak nie uczą zawodu, nie dają specjalistycznej wiedzy, mało tego – coraz częściej pozwalają, aby zdobywa nawet w ramach studiów wiedza była odtwórcza i niekoniecznie nadawała się do zastosowania w praktyce. Kolejne zaliczenia ograniczają się do przygotowania referatu także na kierunkach, na których liczą się umiejętności projektowania czy budowania. Student nie posiada nawet w przybliżeniu takiej wiedzy, jaką posiadają osoby, pracujące już w jakimś konkretnym zawodzie. Co prawda część wiedzy zawodowej zdobywa się faktycznie poprzez pracę zawodową, ale warto mieć jakieś podstawy teoretyczne.

Wiedza potrzebna do założenia własnego biznes

Nie ma chyba osoby, która nie marzyła o tym, aby być swoim własnym szefem, móc wstawać o dowolnej porze i pracować z kubkiem kawy we własnym mieszkaniu. Zwykle staje się to możliwe wtedy, gdy należy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, np. dlatego, że obecny pracodawca wymaga od swoich pracowników, aby przeszli na samozatrudnienie, ponieważ w takim przypadku składki na ZUS odprowadza sam pracownik. Aby dokonać rejestracji działalności w urzędzie nie jest potrzebna większa specjalistyczna wiedza, wystarczy dobrze przemyśleć zakres działania własnego biznesu i sprawdzić odpowiednie kody, odpowiadające danej działalności. Rejestracja w urzędzie oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Statystycznym, jednak trzeba będzie przynajmniej raz udać się do ZUS, aby podpisać odpowiedni formularz. Cała wiedza z zakresu zakładania firmy jest ogólnie dostępna w Internecie. Jednak odkąd samo otwieranie firmy jest możliwe w jednym okienku, większość informacji, które można znaleźć na specjalistycznych forach internetowych, można wykorzystać dopiero na kolejnych etapach rozwoju własnego wymarzonego biznesu. W praktyce okaże się, że wiedzę, potrzebną do prowadzenia firmy, zdobywa się niejako na bieżąco, chociaż rozliczenia z ZUS i US warto sobie przyswoić dużo wcześniej.