Biznes się zrzesza

Na rynku nie tylko polskim jest całe mnóstwo firm, działających w podobnych albo wręcz tych samych branżach. Aby się na tym tle wyróżnić można zainwestować duże środki w reklamę, która nie zawsze bywa skuteczna. Czasami warto przyjrzeć się swojej konkurencji chociażby po to, aby zaobserwować, czy konkurent na rynku nie jest zrzeszony w jakimś związku firm, prowadzących działalność. Niektóre z tych organizacji, np. Lewiatan, zrzeszają firmy z różnych branż, a ich siła polega właśnie na różnorodności. Różne branże oznaczają spojrzenie na problemy biznesu z różnej, czasami zupełnie odmiennej, perspektywy. Część problemów jest jednakowa dla każdej branży – dotyczy to konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, skomplikowanej strategii podatkowej czy opóźnień w płatnościach za wykonaną pracę czy sprzedany towar na podstawie usługi. Firmy z branż mniej popularnych zwykle zrzeszają się w cechach rzemieślników, ponieważ takie zrzeszenie pozwala na wspólne walczenie o ułatwienia prawne dla określonych branż czy zawodów. Wspólne interesy pozwalają na zjednoczenie sił w jednej sprawie – tak się stało ostatnio z producentami trzody, którym zależało na tym, aby nie wszedł w życie zakaz uboju rytualnego. Pozornie każdy z producentów ma ograniczony rynek zbytu i nie powinien walczyć o to, aby pozostał przepis, który ułatwiłby działanie części branży mięsnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.