Biznes w branży finansowej

Branża finansowa jest jedną z najbardziej pojemnych branż. Działają w niej wszystkie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, wszelkie firmy udzielające pożyczek i kredytów oraz parabanki. Jednak aby zaistnieć w branży finansowej nie trzeba od razu zakładać własnego banku czy zostać ubezpieczycielem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych podejmuje współpracę z agentami, którzy prowadzą własne firmy. Niektórzy ubezpieczyciele pozwalają, aby ich agenci współpracowali także z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadzie bycia filią różnych towarzystw. Z kolei w przypadku banków można otworzyć biznes, którym będzie prowadzenie oddziału banku na zasadzie franszyzy. Banki, aby ciąć koszty operacyjne i związane z zatrudnieniem personelu, wykorzystują możliwość zlecania prowadzenia działalności pod własnym szyldem na rzecz osób i firm, które chcą taką działalność prowadzić. Finansowanie kosztów działalności odbywa się najczęściej przez przedsiębiorcę, który zarabia na prowizjach od udzielonych pożyczek i kredytów oraz na premiach za wyniki sprzedażowe innych produktów. Rozpoczęcie biznesu w branży finansowej wymaga jednak poniesienia konkretnych nakładów finansowych choćby na możliwość wejścia do programu franczyzowego banku. Z drugiej strony wśród Polaków panuje duże zaufanie do banków, możliwe jest więc osiąganie całkiem wysokich zysków z takiej współpracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.