Błędy na kontach

Nawet najlepszy księgowy może popełnić jakiś błąd. W zależności od jego rodzaju można go łatwo naprawić lub może on ciągnąć się długo za przedsiębiorstwem przynosząc mu straty. Do błędów, które można szybko naprawić z pewnością należy zaliczyć błędne zapisy na kontach. Są różne rodzaje poprawy takich błędów. Najczęściej błędy te wykrywane są za pomocą zestawienia obrotów i sald. Jednym z nich jest przekreślenie błędnego zapisu na koncie zachowując jego czytelność oraz umieszczenie przy nim daty i parafki, tym samym biorąc odpowiedzialność za poprawki i umieszczenie właściwego zapisu. Można go stosować w przypadku księgowania niezgodnego z zasadą podwójnego zapisu. W ten sposób nie można poprawiać błędów, jeśli prowadzi się księgowość w programie komputerowym. Drugim sposobem jest zastosowanie storna czarnego. Dotyczy to zapisów zgodnych z zasadą podwójnego zapisu na niewłaściwych kontach lub w zaniżonej wysokości itp. Polega na zapisaniu za pomocą liczb dodatnich kwot na kontach. Istnieje storno czarne całkowite i częściowe. Jeszcze jeden sposób to storno czerwone. Polega na wpisaniu ujemnych kwot na kontach, gdzie podano albo za wysoką kwotę, albo wybrano złe konto i podaną kwotę trzeba wyzerować. Ostatnim sposobem jest po prostu uzupełnienie brakującego zapisu na jednym lub dwóch kontach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.