Archive for the ‘biznes’ Category

Zjawisko unikania opodatkowania

W gospodarce rynkowej sporą jej część stanowią instytucje budżetowe. Charakterystyczne jest dla nich, iż ich działalność nie generuje zysku, więc muszą być utrzymywane z budżetu państwa. Państwo jednak nie stosuje drukowania pieniędzy, musi więc zdobywać dochody w inny sposób. Podstawową metodą ich osiągnięcia jest zbieranie podatków. Jedną z głównych form podatku są podatki od dochodów […]

Metody ograniczania kosztów

W działalności przedsiębiorstwa bardzo istotnym staje się rachunek ekonomiczny. W tym ujęciu, powinno ono osiągać zysk, czyli wykazywać nadwyżkę przychodów z działalności nad kosztami uzyskania tych przychodów. Najważniejszą metodą maksymalizowania zysku jest, rzecz jasna, dążenie do osiągnięcia jak największych przychodów. Nie zawsze jednak firma może osiągnąć spodziewany poziom przychodów, co wiąże się choćby z tym, […]

Postępowanie wobec pracowników

Rozpoczynając działalność gospodarczą, z reguły jesteśmy samodzielnymi właścicielami firmy, a na dodatek również często jedynym pracownikiem. Niekiedy możemy liczyć na pomoc rodziny, ale nie jest to bynajmniej oczywiste. Wprawdzie znaczny odsetek firm bankrutuje już w pierwszym roku działalności, jednak dość dużo przeżywa trudny okres i z czasem zwiększa skalę swej działalności. W związku z tym, […]

Najważniejszy obszar działalności firmy

Wiele osób stwierdzi, iż najważniejszym celem działalności firmy jest osiąganie zysku. Tak jest w istocie, choć musimy się pogodzić z tym, że w pierwszym okresie funkcjonowania firmy, co może potrwać nawet kilka lat, musimy się pogodzić z małym zyskiem naszej firmy lub nawet jego brakiem. Dla zintensyfikowania zysku lub przynajmniej zwiększenia jego perspektyw, niezbędne jest […]

Jaka forma działalności jest najkorzystniejsza ?

Ze względu na potrzebę uregulowań prawnych, a także na różną formę rozliczeń z urzędem skarbowym, nie możemy prowadzić działalności gospodarczej w sposób dowolny. Jednak w tym zakresie mamy mimo wszystko dość duży wybór. Powstaje więc pytanie, jaką formę działalności gospodarczej wybrać, szczególnie w sytuacji, kiedy do działalności przystępujemy, posiadając wspólników. Istotną kwestią jest tutaj przede […]

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zasadniczym celem prowadzenia działalności gospodarczej, jest osiągnięcie zysku, czyli  nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jednak można ją prowadzić w różny sposób, co ma wpływ m.in. na podział zysków, sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa, a także wiele innych aspektów działalności firmy, które muszą lub powinny być uregulowane przepisami prawa. Można […]

Zakładanie działalności gospodarczej

Do prowadzenia firmy niezbędne jest oczywiście jej założenie. Nie wystarczy jednak tutaj zgromadzenie odpowiedniego kapitału początkowego, należy także spełnić wymagane formalności. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw, który prowadzą urzędy gmin. Po kilku dniach otrzymamy wpis do tego rejestru, a ponadto otrzymujemy z krajowego rejestru przedsiębiorstw numer REGON, który jest […]

Własna firma czy praca najemna ?

Wielu z nas jest pod wrażeniem statusu materialnego i społecznego, jaki posiadają właściciele wielu firm. Zapominamy jednak często o tym, że taką pozycję osiąga tylko stosunkowo niewielu spośród prywatnych przedsiębiorców w naszym kraju, wielu osiąga sukces umiarkowany, a spora część z trudem wiąże koniec z końcem lub nawet wręcz bankrutuje. Wynika to z tego, że […]

Predyspozycje charakterologiczne dla prowadzenia firmy

Choć wiele osób marzy o założeniu własnej firmy i osiągnięciu sukcesu w postaci nie tylko utrzymania się firmy na rynku, ale także wykazaniu się zyskiem, to jednak niewielu udaje się spełnić swoje marzenia. Oczywiście sam proces założenia przedsiębiorstwa nie jest zbyt skomplikowany, to jednak tylko jeden z warunków. Kolejnym warunkiem jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału startowego, […]

Dlaczego decydujemy się założyć firmę ?

Każdy z nas pragnie w życiu osiągnąć sukces. Dla poszczególnych osób może on oznaczać coś innego, mianowicie miarą sukcesu może być udane życie rodzinne, realizacja swych zainteresowań, posiadanie władzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla wielu osób synonimem sukcesu jest bogactwo, czyli posiadanie wielu dóbr materialnych. Ze stanem bogactwa materialnego, nierozerwalnie wiąże się posiadanie dużej […]