Archive for the ‘księgowość’ Category

Obliczanie podatku VAT

Wiele przedsiębiorców decyduje się na bycie płatnikiem VAT. Wynika to z możliwości odliczania podatku VAT od dokonywanych zakupów. Podatek ten jest podatkiem wielofazowym, gdyż towarzyszy sprzedaży i zakupom towarów we wszystkich fazach obrotu. Podatek obliczany przy sprzedaży nazywany jest należnym, a przy zakupach naliczonym. Kupując coś, jest on już obliczony przed sprzedawcę. Jednak w sytuacji, […]

Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego

Przedsiębiorstwa produkcyjne powinno dobrze znać koszty wytworzenia produkcji, by wiedzieć, jaki zysk osiąga. Jest to wymagane przez prawo, ponieważ bez prowadzenia odpowiedniej ewidencji nie jest możliwe stwierdzenie efektywności firmy ani nie da się obliczyć poprawnie podatku dochodowego. Dlatego, nawet, jeśli przedsiębiorca dokonuje zapisów w cenie ewidencyjnej, planowanej, to musi znać jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego. […]

Konto Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi prowadzić ewidencję związaną ze wszelkimi stosunkami występującymi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Najważniejszy z nich to oczywiście wypłata wynagrodzeń. Księgowy powinien zapisywać je na koncie bilansowym i rozrachunkowym Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Po jego stronie Winien księguje się potrącenia od wynagrodzenia w liście płac. Należą do nich obowiązkowe potrącenia, takie jak: […]

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Praktycznie każde przedsiębiorstwo ma ujęte w swoim bilansie jakieś środki trwałe. Można do nich zaliczyć na przykład środki transportu, wyposażenie lokalu, nieruchomości, maszyny i urządzenia. Wprowadzenie ich do majątku firmy polega na ujęciu każdego z osobna w ewidencji środków trwałych. Należy tam, oprócz nazwy, wpisać między innymi numer PKD, numer inwentarzowy, wartość początkową i amortyzację. […]

Błędy na kontach

Nawet najlepszy księgowy może popełnić jakiś błąd. W zależności od jego rodzaju można go łatwo naprawić lub może on ciągnąć się długo za przedsiębiorstwem przynosząc mu straty. Do błędów, które można szybko naprawić z pewnością należy zaliczyć błędne zapisy na kontach. Są różne rodzaje poprawy takich błędów. Najczęściej błędy te wykrywane są za pomocą zestawienia […]

Dzielenie kont księgi głównej

Przedsiębiorca może nieraz potrzebować szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez niego działalności. Możliwe, że do sporządzenia niezbędnych analiz zażyczy sobie od księgowego zestawień operacji gospodarczych, dokładnego zestawienia wydatków, poniesionych kosztów. Może chcieć wiedzieć, na jakie rzeczy wydano pieniądze, z kim zawarto transakcję i tym podobne. Księgowy nie musi przeglądać wszystkich faktur i dokumentów, by to […]

Łączenie kont księgi głównej

Początkujący przedsiębiorca może mieć niewielką ilość operacji gospodarczych zaistniałych w firmie. Przykładowo nie dokonuje zbyt wielu zakupów czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Wtedy może sobie nieco uprościć ewidencję tych operacji. Generalnie, dokonując zakupu np. materiałów musi zaksięgować to na koncie Rozliczenie zakupu i Rozrachunki z dostawcami. Z kolei sprzedaż materiałów na koncie Wartość sprzedanych […]

Kto może być księgowym?

Każda praca wiąże się z określonymi umiejętnościami i cechami. Np., nie każdy będzie dobrym księgowym. Aby się sprawdzić w tym zawodzie trzeba spełnić kilka warunków. Na pewno dobry księgowy jest skrupulatny i sumienny. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wszelkich analiz, zestawień i dekretacja połączona z księgowanie operacji gospodarczych zaistniałych w firmie wymaga posiadania tych cech. Poza tym, […]

Odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych

Prowadzenie lokalu, w którym nasi klienci mają mile spędzać czas nie jest łatwym zadaniem. Trzeba zadbać o wiele szczegółów, które składają się na takie przyjemne miejsce. Jednym z nich jest oczywiście odtwarzanie muzyki. Każdy księgowy musi wiedzieć, że często trzeba płacić za tego typu udogodnienie. Pomijając abonament radiowo-telewizyjny, istnieją tantiemy za odtwarzanie muzyki autorskiej. Za […]

Dlaczego prowadzenie księgowości jest trudne?

Żyłka do interesów, mnóstwo pomysłów, kreatywność, mobilność, przedsiębiorczość to niektóre cechy dobrego przedsiębiorcy. Jeśli dochodzi do tego odpowiednie wykształcenie, to ma on również niezbędną wiedzę na temat wykonywanej przez siebie pracy. Jednak często się zdarza, że nawet bardzo zdolni i wykształceni ludzie boją się samodzielnie prowadzić księgowość w swojej firmie. Składa się na to wiele […]