Archive for the ‘nowinki biznesowe’ Category

Kwota wymagająca zapłaty

Kwota należności dla jednostki, która wynika z określonych przepisów prawa i warunków umowy oznacza kwotę wymagającą zapłaty. Dotyczy ona również kwoty, którą jednostka jest winna innej jednostce. A wynika ona z określonych warunków umowy, czy prawa. W zdarzeniu zwłoki w spłacie takiego zobowiązania jednostka jest zobowiązana uregulować je łącznie z odsetkami karnymi za taką zwłokę. […]

Trwała utrata wartości

Także w przedsiębiorstwie może dojść do utraty wartości. Następuje to w momencie, gdy kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Ma to na celu doprowadzenie wartości składnik aktywów, która wynika z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, czy w innym wypadku ceny godziwej. Poza tym […]

Wartość sprzedaży netto

Na temat ceny sprzedaży netto należy zaznaczyć, ze dotyczy danego składnika aktywów. Dlatego jest to cena jego sprzedaży, która jest możliwa do uzyskania na określony dzień bilansowy. Taka cena jest pomniejszona o rabaty, opusty, inne zmniejszenia, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Poza tym zmniejsza się taką cenę o koszty, które są […]

Sposób prowadzenia ksiąg

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy także wykazu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ksiąg rachunkowych poprzez użycie komputera. Tam możemy mieć zapewniony wykaz zbiorów danych, które tworzą księgi rachunkowe na takich nośnikach danych. Zapewne program księgowość i rachunkowość zapewnia nam takie możliwości. Dlatego chętnie powinniśmy decydować się na wykorzystanie działań takiego programu. Przy jego pomocy forma księgowania wielu operacji […]

Jednostka powinna posiadać

To jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej. A może być to możliwe przy pomocy wykorzystania programów do księgowania takich operacji gospodarczych. W ten sposób forma prowadzenia księgowości takiej działalności na pewno stanowi dla nas pewne ułatwienie. Przy pomocy programu możemy wprowadzić wszelkie operacje gospodarcze, które zostały przeprowadzone wewnątrz takiego podmiotu gospodarczego. Następnie bierzemy pod […]

Stanowią konta wynikowe

W przypadku księgowości znajduje się podział wielu kont. Do jednych z nich zaliczają się konta wynikowe. Są one przeznaczone do ewidencji wynikowych operacji gospodarczych. A skupiają się na rejestracji ponoszonych kosztów, strat, osiąganych przychodów i zysków. Takie konta są szczególnym rodzajem kont korygujących i powstają z pionowego podziału konta Wynik finansowy. W przypadku poszczególnych kategorii […]

Podział poziomy kont

Jest kilka możliwości księgowania operacji gospodarczych, które pojawiają się w jednostce gospodarczej. Do jednej z nich możemy zaliczyć prowadzenie księgowości elektronicznej, przy pomocy wykorzystania programów księgowość i rachunkowość. Zapewne wydaje się być on pomocy dla większości podmiotów gospodarczych, które znajdują się na rynku. Mogą oni umieszczać dzięki takiemu programu wszelkie operacje gospodarcze, które się pojawiły, […]

Konta analityczne funkcjonują

Funkcjonowanie kont analitycznych również przedstawia się w odpowiednim porządku. Polega on na tym, ze każda operacja gospodarcza jest zapisywana na koncie syntetycznym do którego prowadzona jest analityka. Zostaję ona powtórzona na koncie szczegółowym po tej samej stronie, jak i w tej samej kwocie. W przypadku zasady zapisu powtarzalnego na kontach analitycznych występują odpowiednie zależności. Na […]

Zapis jako storno

Jeśli następuje ustalenie pewnych korekt dla operacji gospodarczych, to można posłużyć się storno. Taki zapis w postaci storna wykorzystuje się jako ujawnienie błędu, które nastąpiło po zamknięciu miesiąca. Do podstawy dokonania jest dokument polecenie księgowania, czy PK. Możemy wymienić storno czarne, jak i czerwone. Występują one w postaci całkowitej, jak i częściowej. W przypadku storna […]

Korekta błędów księgowych

Ważna w księgowości wydaje się być dokładność. Jeśli pewne operacje gospodarcze zostaną zaksięgowane w nieodpowiedni sposób, to należy zapewnić sobie przeprowadzenie korekty. Taka korekta dotyczy skreślania dotychczasowych treści i wpisaniu nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, jak i podpisaniu poprawki skrótem podpisu, umieszczeniem daty naniesienia zmiany. Takie korekty powinny być prowadzone równie z wszystkimi księgami […]