Charakterystyka programu Gratyfikant

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników musi prowadzić nieco rozszerzoną księgowość. Konieczne jest uwzględnianie ich w programie kadrowo-płacowym. Najpopularniejszy i stosunkowo łatwy w obsłudze jest program Gratyfikant z pakietu Insert GT. Pierwszą czynnością, którą się w nim dokonuje jest uzupełnienie ewidencji osobowej. Małe firmy, które zatrudniają niewielu pracowników mogą skorzystać z jego uproszczonej formy – z microGratyfikanta. Pozostali powinni korzystać z pełnej księgowości kadrowo-placowej. Ewidencja osobowa powinna być uzupełniona danymi wszystkich pracowników. Zawiera ona między innymi dane osobowe, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, numer telefonu, NIP i pesel. Po wprowadzeniu pracowników do ewidencji osobowej należy ustawić w module Definicje Składniki Płacowe. Powinny się tam znajdować wszystkie składniki, które otrzymują pracownicy. Należą do nich na przykład podstawa miesięczna i dodatek funkcyjny. Następnie ustawia się Zestawy płacowe. Kolejny etap to ustawienie Listy płac. Po zakończeniu ich należy sporządzić umowę o pracę dla każdego z pracowników korzystając z wprowadzonych już danych. Ostatni etap to sporządzanie listy płac w module Wypłaty. Na jej podstawie dokonuje się wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz ich księgowanie w programie Rewizor GT.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.