Czy Polska sprzyja prowadzeniu biznesu?

Gdyby poczytać wpisy, publikowane przez czołowe organizacje, zrzeszające pracodawców polskich, można by wyciągnąć wniosek, że polskie państwo nie ułatwia prowadzenia biznesu. Sprawdzały to także organizacje międzynarodowe i niestety okazało się, że doszły do podobnych wniosków. Prowadzeniu biznesu w Polsce nie sprzyja zbyt skomplikowany system podatkowy, w którym należy wybierać formę opodatkowania, a następnie dodatkowo podejmować decyzję o wysokości stawki podatkowej, bo nie zawsze są one uzależnione tylko od wysokości obrotów firmy. Każda zmiana sposobu opodatkowania wymaga dodatkowych dokumentów, które należy ponownie składać, najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności na nowych zasadach rozliczeniowych. Kolejną przeszkodą jest biurokracja ogólnie pojęta. Owszem, przyjęto pozytywnie możliwość zakładania firmy w tak zwanym jednym okienku, ale nie chroni to młodych przedsiębiorców przed wizytą w ZUS. Kolejne zmiany, do których wdrożenia dąży Ministerstwo Finansów, mają dać nieograniczoną władzę naczelnikom Urzędów Skarbowych, którzy będą mogli – nawet na podstawie anonimowego donosu – blokować rachunki firm bez podawania terminu obowiązywania danej blokady. Zatrudnienie nowego pracownika oznacza wypełnianie wielu stron dokumentacji karowej oraz oczywiście wniosku do ZUS. Zatem przedsiębiorcy muszą głównie pilnować dokumentów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.