Czy zatrudniać w swojej firmie rodzinę

W czasach obecnego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, a co się z tym wiąże – wzrostu bezrobocia w poszczególnych regionach, walka o pracę staje się jednym z elementów systemu zatrudniania pracowników w firmach – można to odnieść zarówno do firm prywatnych, jak też i tych z udziałem większościowych skarbu pogaństwa czy do tak zwanej sfery gospodarki budżetowej. Na pewno decydującym kryterium zatrudnienia w firmie powinna być tylko i wyłącznie fachowość danej jednostki, wysokie kompetencje, odpowiednie kierunkowe wykształcenie czy doświadczenie na podobnym stanowisku. Jednak nie zawsze tak się dzieje – wiele zatrudnianych osób to po prostu rodzina zarządzających firmą, czy też osób już tam pracujących, które mają coś do powiedzenia w firmie. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w firmie prywatnej, jest to indywidualna decyzja właściciela firmy czy jej zarządu, jeśli jest to spółka – takie zatrudnienie rodziny nie powoduje, bowiem potencjalnej straty firmy w zakresie braku spełnienia wymaganych kryteriów, nie powoduje to automatycznie blokady etatu. To właśnie w prywatnych firmach właściciele tych przedsiębiorstw często zatrudniają właśnie rodzinę, z jednej strony zapewniając w ten sposób pracę swoim bliskim, z drugiej zaś mają przez to w firmie zaufane osoby, mogące służyć wsparciem w różnych sytuacjach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.