Dział księgowy w firmie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą wybrać formę, w jakiej będą dokonywały rozliczeń księgowych. Księgowość można prowadzić samodzielnie, przy użyciu specjalnego programu lub zlecić to zadanie firmie zewnętrznej. Można także utworzyć w swojej firmie dział księgowy. Jest to jednak najbardziej kosztowna forma prowadzenia spraw finansowo-księgowych, mimo to wciąż popularna w Polsce. Zatrudnienie na etacie księgowego lub utworzenie całego działu księgowości w firmie to wydatek rzędu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł. Dlatego też taką formę wybierają firmy o dużych dochodach, dla których wygodniejsze jest prowadzenie obsługi księgowej na miejscu. Im większa firma, tym procedury księgowo-finansowe są bardziej skomplikowane, tak więc potrzebna jest większa liczba pracowników do ich wykonywania. Właściciel przedsiębiorstwa nie dałby rady prowadzić samodzielnie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi, firma zewnętrzna też nie byłaby najlepszym rozwiązaniem, chociażby ze względu na konieczność przekazania jej całej dokumentacji. Prowadzenie księgowości przez dział wewnętrzny firmy czy pojedynczego księgowego obarczone jest jednak pewnymi wadami. Zaliczają się do nich ryzyko zachwiania stabilności w prowadzeniu księgowości z powodu choroby pracownika, możliwe konflikty z pracodawcą, które mogą doprowadzić do zerwania współpracy, ryzyko powierzenia komuś przez księgowego informacji poufnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.