Dzielenie kont księgi głównej

Przedsiębiorca może nieraz potrzebować szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez niego działalności. Możliwe, że do sporządzenia niezbędnych analiz zażyczy sobie od księgowego zestawień operacji gospodarczych, dokładnego zestawienia wydatków, poniesionych kosztów. Może chcieć wiedzieć, na jakie rzeczy wydano pieniądze, z kim zawarto transakcję i tym podobne. Księgowy nie musi przeglądać wszystkich faktur i dokumentów, by to sprawdzić, ale pod jednym warunkiem. Że wcześniej pracował na planie kont, w którym dokonał podziału takich kont. Istnieją dwa rodzaje podzielności kont: pozioma i pionowa. Podzielność pozioma sprawia, że powstają konta podobne do głównego, na których księguje się te same operacje, co na głównym. Np. konto Towary można podzielić w zależności od rodzajów towarów w magazynie na Biurka, Stoły i Krzesła. Wtedy operacje księgowane na koncie Towary będą przeksięgowywane odpowiednio na konto pomocnicze. Innym rodzajem jest podzielność pionowa. To bardziej skomplikowany podział, ponieważ w jego wyniku powstają konta niebilansowe, głównie wynikowe i bezsaldowe lub konta korygujące do konta głównego. Umieszcza się na nich jeden rodzaj operacji z konta głównego i dzięki temu uzyskujemy bardziej szczegółowy obraz. Stosuje się ją np. do konta Wynik finansowy lub Środki trwałe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.