Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zasadniczym celem prowadzenia działalności gospodarczej, jest osiągnięcie zysku, czyli  nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jednak można ją prowadzić w różny sposób, co ma wpływ m.in. na podział zysków, sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa, a także wiele innych aspektów działalności firmy, które muszą lub powinny być uregulowane przepisami prawa. Można tutaj wyróżnić trzy zasadnicze formy działalności: jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe, czyli spółka cywilna, spółka jawna i partnerska, spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna, a także spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Wybór formy działalności zależy przede wszystkim od liczby osób, które decydują się na otwarcie firmy, a także od skali działalności. Podczas rozpoczęcia działalności, najczęściej spotykaną formą będzie niewątpliwie jednoosobowa działalność gospodarcza, a kilka osób zapewne połączy swoje działania w ramach spółki cywilnej. Z kolei forma spółki kapitałowej jest bardziej odpowiednia dla tych przedsięwzięć gospodarczych, które już z założenia wiążą się z zainwestowaniem pokaźnych kapitałów oraz dużą skalą działalności. Nie oznacza to bynajmniej, iż nie można zmienić formy działalności, gdy firma rozrasta się i powiększa swój obszar działania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.