Instytucje zobowiązane do prowadzenia księgowości

Każda organizacja, stowarzyszenie czy fundacja, która została zarejestrowana, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Obowiązek ten dotyczy także tych instytucji, których jedyny przychód stanowią składki członkowskie. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu rejestracji wszelkich operacji finansowych z zachowaniem przepisów prawa. Rejestrowanie tych wydarzeń pozwala na zachowanie przejrzystości w działalności i finansach instytucji. Organizacje pozarządowe prowadzą księgowość pełną. Oznacza to, że prowadzona jest ona za pomocą księgi głównej na podstawie ustalonego planu kont. Stosowanie uproszczonej księgowości jest dozwolone w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na fakt, że na podstawie danych z księgowości trzeba sporządzać sprawozdania finansowe, musi ona zawierać wszystkie niezbędne dane i nie podlegać zbytnim uproszczeniom. Sprawozdania finansowe muszą być przygotowywane za każdy rok. Ich niezbędne elementy to bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa. Tego typu sprawozdania muszą być każdego roku przesyłane do urzędu skarbowego. Z kolei te organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do przesyłania sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Księgowość można prowadzić za pomocą specjalnego programu finansowo-księgowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.