Jak założyć własną firmę

Aby założyć własną firmę konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym z nich jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do urzędu miasta należy przedłożyć komplet dokumentów zawierający wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego i do ewidencji działalności gospodarczej, oraz podanie swojego NIPu a także zgłoszenie płatnika składek. Następnie konieczne jest otwarcie konta firmowego. Możliwość założenia konta dla firmy mają osoby posiadające dokument tożsamości, pieczątkę firmową, umowę spółki oraz zaświadczenie o tym, że firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Następnie należy dokonać wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Po takim wpisie firmie przydziela się numer REGON, który jest jednym z podstaw działania i prowadzenia firmy. Firmę należy zgłosić urzędowi skarbowemu i wybrać formę opodatkowania firmy. Należy także podjąć decyzję dotyczącą podatku od towarów i usług, czyli VAT. Osoba, która otwiera firmę i zaczyna działalność gospodarczą musi zostać ubezpieczona. Podlega ona ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. W tym celu należy wysłać odpowiedni formularz do ZUS. Zgłoszenie firmy do ZUSu nie podlega opłatom. Jeśli chcemy zatrudnić pracowników konieczne będzie zgłoszenie się do Państwowej Inspekcji Pracy i podanie liczby pracowników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.