Jaka forma działalności jest najkorzystniejsza ?

Ze względu na potrzebę uregulowań prawnych, a także na różną formę rozliczeń z urzędem skarbowym, nie możemy prowadzić działalności gospodarczej w sposób dowolny. Jednak w tym zakresie mamy mimo wszystko dość duży wybór. Powstaje więc pytanie, jaką formę działalności gospodarczej wybrać, szczególnie w sytuacji, kiedy do działalności przystępujemy, posiadając wspólników. Istotną kwestią jest tutaj przede wszystkim to, w jakim stopniu jesteśmy gotowi ponieść ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z prowadzeniem działalności. Za najbardziej ryzykowne należy uznać samodzielne dysponowanie firmą, gdyż wtedy za jej zobowiązania odpowiadamy całym swoim majątkiem. Jednak korzyścią jest wówczas to, iż możemy w pełni rozporządzać ewentualnymi zyskami. Również i spółki osobowe są dość ryzykowną formą przedsiębiorstwa, gdyż także one wiążą się z koniecznością ewentualnego pokrycia zobowiązań spółki z własnego majątku wspólników. Znacznie lepiej być współwłaścicielem jednej ze spółek kapitałowych, gdyż wówczas ryzykujemy tylko nasze udziały w tej spółce. W tym przypadku jednak przeszkodą może być konieczność zgromadzenia określonego kapitału, jeśli taką spółkę chcemy założyć. Tak więc widać, że niezależnie od formy przedsięwzięcia gospodarczego, nie da się całkowicie wyeliminować związanego z nim ryzyka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.