Jaki biznes dla osoby niepełnosprawnej

W naszym kraju wciąż wiele jest osób niepełnosprawnych, które chciałyby podjąć jakąś formę aktywności zawodowej, jednak z różnych względów nie są w stanie tego zrobić. Dzieje się tak często z uwagi na to, że pracodawcy nie zawsze chętnie zatrudniają takie osoby, nie wierząc, że sprawdza się one na zajmowanych stanowiskach. Dlatego też dla wielu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na terenach o bardzo dużej stopie bezrobocia, jest tak zwane samozatrudnienie, czyli założenie własnej firmy. Najważniejsze w takim przypadku będzie znalezienie takiego obszaru działania, aby z jednej strony prowadzenie danego biznesu umożliwiało zarabianie godnych pieniędzy, z drugiej zaś strony stworzenie możliwości do wykonywania danego rodzaju pracy, z uwzględnieniem uwarunkowań przy danym rodzaju niepełnosprawności, jak też wykorzystaniu umiejętności danej osoby, jego wykształcenia, zdolności intelektualnych czy manualnych. Taka osoba niepełnosprawna powinna skorzystać przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej ze specjalnego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jeśli nie ma takiej możliwości, można zwrócić się do danej gminy, której władze powinny poczuwać się do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej przy założeniu własnej działalności gospodarczej – a więc procesowi zmniejszania bezrobocia w gminie czy powiecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.