Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego

Przedsiębiorstwa produkcyjne powinno dobrze znać koszty wytworzenia produkcji, by wiedzieć, jaki zysk osiąga. Jest to wymagane przez prawo, ponieważ bez prowadzenia odpowiedniej ewidencji nie jest możliwe stwierdzenie efektywności firmy ani nie da się obliczyć poprawnie podatku dochodowego. Dlatego, nawet, jeśli przedsiębiorca dokonuje zapisów w cenie ewidencyjnej, planowanej, to musi znać jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego. Różnicę pomiędzy tymi cenami ujmuje na koncie Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych. Pewną trudność mogą sprawić komuś wyliczenia tego jednostkowego kosztu ze względu na ciągłą pracę przedsiębiorstwa. Sytuacja jest prosta, gdy produkcja niezakończona nie występuje. Wtedy wystarczy wszystkie koszty produkcji podzielić przez ilość wyprodukowanych wyrobów. Z kolei w razie wystąpienia produkcji niezakończonej trzeba przeliczyć je na całe gotowe wyroby. Jest kilka rodzajów kalkulacji. Dla wyrobów podobnych do siebie jest kalkulacja prosta. Wyroby różniące się niewielkimi cechami, np. wagą czy rozmiarem przeliczane są według kalkulacji współczynnikowej. Natomiast te bardziej skomplikowane według kalkulacji doliczeniowej. Aby wybrać odpowiednią do każdego typu produkcji, trzeba je dokładnie znać i umieć według nich przeliczać jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.