Karta kredytowa dla firm

W ofercie banków przeznaczonej dla klientów indywidualnych mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami jak karty kredytowe. Karta kredytowa to środek płatniczy, którego wydanie przez dany bank wiąże się przyznaniem pewnego limitu dla danego klienta. Mowa tutaj oczywiście o limicie kredytowym. Przy użyciu wspomnianej kart zaciągamy, więc w danym banku kredyt. Jak to zazwyczaj bywa każdy kredyt trzeba spłacić, a jego spłata związana jest z pewnym oprocentowaniem i ewentualnymi odsetkami za brak terminowej spłaty. Podobnie jest w przypadku kart kredytowych przeznaczonych dla firm. W takim wypadku karta jest przypisana danej firmie, a do karty przypisany jest z kolei określony w umowie limit kredytowy. Oczywiście takowy limit kredytowy może być wykorzystany jedynie na zakupy czy też wydatki związane z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej przez takową firmę. Limity kredytowe związane z daną kartą są jak nie trudno się domyśleć od tych, z jakimi możemy się spotkać w przypadku kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Dłuższy może być również okres bez odsetkowy związany ze zwrotem pożyczonych pieniędzy. Karty wyposażone są ponadto w specjalne zabezpieczenia mające uchronić właścicieli od wykorzystania takowych kart przez osoby trzecie. Do kart banki dodają często atrakcyjne rabaty oraz inne formy zachęty do dalszej współpracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.