Konta aktywów bilansowe

Także konta aktywów bilansowe ukazują nam, że przedmiotem ewidencji są składniki aktywów. Tak więc od aktywów bilansu uwzględniają one swój stan początkowy, a do aktywów przekazują stan końcowy. Do przykładu takiego konta aktywnego możemy zaliczyć rachunek bieżący, długoterminowe aktywa finansowe, materiały, towary. Takie konta aktywne działają w taki sposób, że po stronie debetowej przedstawione są zwiększenia występujące w danym składniku, po stronie kredytowej księguje się zmniejszenie danego składnika, po stronie debetowej wpisujemy stan początkowy danego składnika, a saldo końcowe konta aktywnego jest tylko debetowe. W przypadku zamknięcia konta jest umieszczany po stronie kredytowej. Zapewnienie sobie takiej formy porządku w księgowości jest bardzo ważne. Musi o tym pamiętać każdy podmiot gospodarczy. W ten sposób będzie on starał się również porównywać odpowiednie operacje gospodarcze, które są brane pod uwagę w wielu działaniach firmy. Na przykład niektóre operacje dotyczą inwestycji finansowych, które mamy zamiar wykorzystać. A wykorzystanie operacji marketingowych, czyli zdecydowanie się na prowadzenie sprzedaży online, zapewnia naszej działalności wiele korzyści. Dzięki niej możemy tworzyć nowe rynki zbytu, jak i pozyskiwać nowych klientów. Poza tym posiadamy dodatkowe źródło dochodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.