Konta analityczne funkcjonują

Funkcjonowanie kont analitycznych również przedstawia się w odpowiednim porządku. Polega on na tym, ze każda operacja gospodarcza jest zapisywana na koncie syntetycznym do którego prowadzona jest analityka. Zostaję ona powtórzona na koncie szczegółowym po tej samej stronie, jak i w tej samej kwocie. W przypadku zasady zapisu powtarzalnego na kontach analitycznych występują odpowiednie zależności. Na przykład saldo początkowe konta syntetycznego równa się sald początkowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta. Natomiast obrót debetowy konta syntetycznego równa się obrotowi jego debetowych kont analitycznych. A obrót kredytowy konta syntetycznego równa się obrotów jego kredytowych kont analitycznych, gdzie saldo końcowe konta syntetycznego równa się saldzie końcowych zbioru kont analitycznych. Takie równości przedstawiają nam zgodność ewidencji analitycznej wraz z syntetyczną. A musi to być następnie przedstawione na odpowiednich dowodach księgowych, które następnie znajdują się w określonym porządku księgowania. Gdy korzystamy z określonych inwestycji gospodarczych, to sytuacja naszej firmy może się poprawić. Będzie tak na pewno w momencie, gdy zdecydujemy się na określone inwestycje marketingowe. Przy ich pomocy docieramy do nowej rzeczy potencjalnych klientów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.