Korekta błędów księgowych

Ważna w księgowości wydaje się być dokładność. Jeśli pewne operacje gospodarcze zostaną zaksięgowane w nieodpowiedni sposób, to należy zapewnić sobie przeprowadzenie korekty. Taka korekta dotyczy skreślania dotychczasowych treści i wpisaniu nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, jak i podpisaniu poprawki skrótem podpisu, umieszczeniem daty naniesienia zmiany. Takie korekty powinny być prowadzone równie z wszystkimi księgami rachunkowymi. Jest ona stosowana, gdy błąd ujawniony zostanie przed zamknięciem miesiąca. Uwzględnienie tego typu korekty możliwe wliczać także wykorzystanie storno. A dotyczy ono wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dowodu, który zawiera korekty błędnych zapisów, dokonywane zapisami dodatnimi, czy ujemnymi. Na pewno tworzenie takiej formy księgowości wydaje się być ułatwieniem, w przypadku korzystania z programu księgowość i rachunkowość. Większość firm stara się korzystać z prowadzenia księgowości przy możliwości wykorzystania takiego programu komputerowego. Dobrze jest dokonywać oceny operacji gospodarczych przeprowadzonych w roku obrotowym. Stanowi to dla nas pewną naukę, co należy uczynić w nowym roku obrotowym, aby działalność naszej firmy przedstawiała się na wyższym poziomie. Wynika to także z oceny pewnych inwestycji gospodarczych, marketingowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.