Księgowość w organizacji pozarządowej

Organizacje pozarządowe są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Muszą one zdecydować się na odpowiednią do ich potrzeb formę współpracy z księgowym, uzależnioną od rodzaju i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności oraz od jej zasobów finansowych. Wybór księgowego powinien być dobrze przemyślany, gdyż to od pomyślnej współpracy jego i osoby zarządzającej finansami może zależeć prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie, by zachować przejrzystość i płynność finansową instytucji. Księgowy może zostać zatrudniony np. w ramach umowy o pracę. Daje to poczucie stabilizacji firmie czy organizacji, gdyż sprawy księgowe muszą być prowadzone na bieżąco, a ryzyko pomyłek jest mniejsze, gdy w długim okresie czasu zajmuje się nimi jedna osoba. Księgowy jest odpowiedzialny za zapewnienie instytucji przejrzystości, wiarygodności i stabilizacji. Odpowiednia osoba na tym miejscu poprawi wizerunek organizacji, poprzez zapewnienie jej zaufania społecznego. Umowa o pracę zapewnia stabilizację także księgowemu, dzięki czemu może on łatwiej utożsamiać się z instytucją, w której pracuje i dbać o jej jak najlepsze funkcjonowanie. W przypadku mniejszych organizacji, o mniej skomplikowanych potrzebach finansowo-księgowych, można zatrudnić księgowego w ramach umowy cywilno-prawnej. Jest to umowa terminowa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.