Łączenie kont księgi głównej

Początkujący przedsiębiorca może mieć niewielką ilość operacji gospodarczych zaistniałych w firmie. Przykładowo nie dokonuje zbyt wielu zakupów czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Wtedy może sobie nieco uprościć ewidencję tych operacji. Generalnie, dokonując zakupu np. materiałów musi zaksięgować to na koncie Rozliczenie zakupu i Rozrachunki z dostawcami. Z kolei sprzedaż materiałów na koncie Wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu i Rozrachunki z odbiorcami. Uproszczona ewidencja polega na połączeniu kont rozrachunkowych w jedno. I tak Rozrachunki z odbiorcami oraz Rozrachunki z dostawcami zmieniają się w konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. I zamiast księgować na każdym koncie z osobna, warto ująć podobne operacje na koncie, które może wykazywać dwa salda. Podobnie można połączyć aktywne konto Należności od odbiorców z pasywnym kontem Zobowiązania od odbiorców. Wtedy powstaje aktywno-pasywne konto Rozrachunki z odbiorcami. Może ono wykazywać dwa salda. Również Pozostałe należności i Pozostałe zobowiązania mogą być kontem Pozostałe rozrachunki. Takie połączenia kont mogą znacznie ułatwić prowadzenie księgowości. Szczególnie przydatne to jest dla przedsiębiorstw małych, osiągających cały czas podobne operacje gospodarcze, podobne przychody i wydatki, gdy nie są potrzebne szczegółowe informacje z księgowań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.