Metody ograniczania kosztów

W działalności przedsiębiorstwa bardzo istotnym staje się rachunek ekonomiczny. W tym ujęciu, powinno ono osiągać zysk, czyli wykazywać nadwyżkę przychodów z działalności nad kosztami uzyskania tych przychodów. Najważniejszą metodą maksymalizowania zysku jest, rzecz jasna, dążenie do osiągnięcia jak największych przychodów. Nie zawsze jednak firma może osiągnąć spodziewany poziom przychodów, co wiąże się choćby z tym, że w obecnej sytuacji gospodarczej zaostrza się konkurencja między przedsiębiorstwami. W takiej sytuacji, rośnie znaczenie metod minimalizacji kosztów. Można ją osiągnąć na różne sposoby. Istotnym staje się tutaj przede wszystkim ograniczenie kosztów zmiennych, gdyż kosztów stałych nie da się znacząco obniżyć, gdyż może to zagrozić istnieniu firmy. Wielkość kosztów zmiennych jest w znacznym stopniu związane z wielkością produkcji firmy, można je więc ograniczyć, rezygnując z części produkcji. Może to jednak w konsekwencji spowodować brak mocy wytwórczych, a więc także zmniejszone możliwości wyjścia z kryzysu, jaki dotknął firmę. Należy więc umiejętnie ograniczać koszty, aby nie zagroziło to działalności firmy. Można przykładowo oszczędzać prąd lub materiały biurowe. Wiele firm decyduje się także na zwolnienie części pracowników, obciążając ich obowiązkami pozostałych pracowników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.