Najważniejszy obszar działalności firmy

Wiele osób stwierdzi, iż najważniejszym celem działalności firmy jest osiąganie zysku. Tak jest w istocie, choć musimy się pogodzić z tym, że w pierwszym okresie funkcjonowania firmy, co może potrwać nawet kilka lat, musimy się pogodzić z małym zyskiem naszej firmy lub nawet jego brakiem. Dla zintensyfikowania zysku lub przynajmniej zwiększenia jego perspektyw, niezbędne jest wielotorowe działanie wewnątrz firmy. Jednak za najbardziej efektywne działanie w tym względzie, należy uznać pozyskiwanie klientów. Niezależnie bowiem od tego, czy prowadzimy działalność handlową, czy też produkcyjną, w każdym razie musimy sprzedać oferowane przez nas produkty bądź usługi. Nie da się jednak tego dokonać bez pozyskania klientów. W związku z tym, bardzo ważny staje się marketing, czyli obszar działalności firmy, nakierowany właśnie na zdobywanie klientów. Można nawet przyjąć, że w dzisiejszej gospodarce to właśnie klienci stają się najważniejsi dla firmy. Dotyczy to zwłaszcza stałych klientów, gdyż dla firmy generują oni znacznie wyższe przychody, a ponadto nie zrezygnują z usług naszej firmy tak często i szybko, jak mogą postąpić nowi klienci. Tak więc warto zaangażować dla działań związanych z pozyskaniem klientów, a później ich obsługą, najbardziej kompetentnych  i doświadczonych pracowników

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.