Obliczanie podatku VAT

Wiele przedsiębiorców decyduje się na bycie płatnikiem VAT. Wynika to z możliwości odliczania podatku VAT od dokonywanych zakupów. Podatek ten jest podatkiem wielofazowym, gdyż towarzyszy sprzedaży i zakupom towarów we wszystkich fazach obrotu. Podatek obliczany przy sprzedaży nazywany jest należnym, a przy zakupach naliczonym. Kupując coś, jest on już obliczony przed sprzedawcę. Jednak w sytuacji, gdy to my jesteśmy sprzedawcami, musimy sami go wyliczyć. Trudność polega tylko i wyłącznie na metodzie obliczania go. Rachunek od stawki polega na obliczaniu podatku VAT od wartości netto sprzedaży. Przyjmuje się wtedy, że wartość netto wynosi 100%, a podatek (np. podstawowy) 23%. Z kolei rachunek w stu zakłada obliczanie podatku od wartości brutto sprzedaży. Tutaj wartość brutto wynosi 100% ceny, a podatek 23%. Najłatwiej oblicza się go na zasadzie proporcji. Jednak księgowy nie musi sam dokonywać tego typu obliczeń, pod warunkiem, że korzysta z programów księgowych. Umożliwiają one szybkie sprawne przeliczanie wszelkich wartości po podaniu metody liczenia i kwot. Znajomość takich programów jak na przykład pakiet Insert GT pozwala na szybkie dokonywanie księgowań i wszelkich innych czynności. Pakiet ten zawiera wszystkie niezbędne w firmie programy i znacznie ułatwia pracę na stanowisku księgowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.