Postępowanie wobec pracowników

Rozpoczynając działalność gospodarczą, z reguły jesteśmy samodzielnymi właścicielami firmy, a na dodatek również często jedynym pracownikiem. Niekiedy możemy liczyć na pomoc rodziny, ale nie jest to bynajmniej oczywiste. Wprawdzie znaczny odsetek firm bankrutuje już w pierwszym roku działalności, jednak dość dużo przeżywa trudny okres i z czasem zwiększa skalę swej działalności. W związku z tym, w takiej sytuacji zazwyczaj zachodzi konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników. W tym względzie należy przeprowadzić oczywiście rachunek ekonomiczny, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakiej relacji pozostają generowane przez niego przychody, w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia. Nie zapominajmy jednak o tym, że wartość pracownika w firmie nie można jedynie rozpatrywać w sensie ekonomicznym. Może on bowiem nie tylko posiadać dobrze opanowaną umiejętność pozyskiwania klientów, ale także znacząco przyczynić się do wzrostu renomy naszej firmy, a to trudno przeliczyć na wartość zysku. Istotne jest także to, że doświadczonego pracownika trudno jest zastąpić, nawet w warunkach wysokiego bezrobocia. Jego zwolnienie nie powinno więc stanowić najprostszej metody ograniczania kosztów przedsiębiorstwa, co tak często jest spotykane w korporacjach. Tymczasem warto inwestować w pracownika, gdyż może być on dla firmy nieoceniony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.