Rachmistrz i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rejestracja zdarzeń gospodarczych w programie Rachmistrz różni się w zależności od wyboru formy księgowości. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z tych form, która w programie nazwana jest podatkiem zryczałtowanym. Przy zakładaniu firmy w pakiecie Insertu należy otworzyć program Rachmistrz i tam zaznaczyć formę księgowości. Dane podmiotu powinny być uzupełnione również o okres obrachunkowy ze wskazaniem roku, kwartału i miesiąca. Poza tym, program zawiera ewidencję VAT zakupu i ewidencję VAT sprzedaży. Zawierają one wszystkie faktury zakupu/sprzedaży z danego okresu wraz z dokładnym opisem. Zawiera on numer faktury, opis, czego ona dotyczy, wartość netto przy odpowiedniej stawce podatku VAT, która jest następnie automatyczna przeliczana na wartość brutto i podatek VAT. Sporządzenie wyżej wymienionych ewidencji pozwala na wyliczenie deklaracji skarbowej VAT 7. Najpierw jednak należy ustalić proporcję bazową, którą się wpisuje w górnej zakładce Operacje. W wierszu Proporcja bazowa zazwyczaj wpisujemy 100. Następnie można przystąpić do sporządzania VAT 7. W module szukamy Deklaracje skarbowe. Następnie klikamy Wylicz i wybieramy odpowiednią deklarację z listy oraz odpowiedni okres, dla którego chcemy ją sporządzić. Program Rachmistrz zawiera mnóstwo opcji, które ułatwiają prowadzenie księgowości, ale pod warunkiem, że nauczymy się z niego korzystać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.