Rejestracja zdarzeń w KPiR

Prowadzenie księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów jest stosunkowo proste. Tym bardziej, gdy mamy możliwość korzystania z programów księgowych. Do najbardziej znanych programów należy Pakiet Insert GT. To właśnie on jest podstawą zajęć w wielu szkołach ekonomicznych. Po założeniu firmy w pierwszym z dostępnych programów pakietu – w Subiekcie, należy otworzyć program Rachmistrz. Pozwala on na rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z wybraną przez nas formą księgowości. Tą formę wraz z okresem obrachunkowym wybieramy w zakładce Dane podmiotu. Dowody księgowe mają być wprowadzane do Księgi Przychodów i Rozchodów. W programie jest to moduł KPiR wraz z zaznaczeniem Dodaj przychód. Wtedy do odpowiedniej kolumny należy wprowadzić wartość netto z faktury, która jest automatycznie przeliczana. Przy księgowaniu faktur konieczne jest zaznaczenie Dodaj dane VAT. Wtedy pojawi się zakładka VAT, którą należy wypełnić w oparciu o fakturę. Wprowadza się tam wartość netto przy odpowiedniej stawce podatku VAT. Podobnie rzecz się ma z wydatkami. Różnica polega na tym, że zaznaczamy Dodaj wydatek. Rachmistrz pozwala również na wprowadzenie środków trwałych do kartotek. Następnie sporządzanie się dokument OT będący potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego. W dalszej kolejności nalicza się amortyzację w module Operacje na środkach trwałych. Ostatni krok to księgowanie amortyzacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.