Rentowność działalności przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo powinno spełniać podstawowy cel, w jaki powstało. Chodzi o osiąganie zysku. Czasami trudno jest to ustalić. Aby szybko i sprawnie sprawdzić efektywność działalności stworzono zestaw wskaźników rentowności. Może on określać albo zyskowność albo deficytowość. Wysokość tych wskaźników nie jest określona. Po prostu im wyższy poziom wskaźnika, tym lepiej. A jego wysokość zależy między innymi od branży przedsiębiorstwa i jego specyfikacji. Wskaźnik ten pokazuje przybliżony wynik finansowy. A więc pokazuje jak efektywna jest działalność jednostki. Do podstawowych rodzajów wskaźników należy na przykład wskaźnik rentowności sprzedaży. W celu jego obliczenia należy osiągnięty zysk podzielić przez osiągnięte przychody. W ten sposób dowiemy się ile groszy zysku generuje 1 złotówka osiągniętego przychodu. Innym wskaźnikiem jest wskaźnik rentowności aktywów. Oblicza się go dzieląc osiągnięty zysk przez zaangażowane w działalność aktywa. Mówi on jaką kwotę zysku osiąga przedsiębiorstwo z 1 złotówki zaangażowanych w działalność aktywów. Kolejny to wskaźnik rentowności kapitałów. Zysk dzieli się przez wielkość kapitału. Wynik określa kwotę zysku przypadającą na złotówkę zaangażowanego kapitału. Dzięki obliczaniu tych wskaźników uzyskamy pełny obraz efektywności działalności naszego przedsiębiorstwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.