Różne formy prowadzenia firmy

Zakładając firmę mamy do wyboru kilka opcji, w jakich chcemy tę firmę prowadzić. Możemy wybrać prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Decydując się na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej wybieramy działanie w pojedynkę podczas prowadzenia firmy. Opcja ta jest dobra dla osób samodzielnych i takich, które nie chcą dzielić firmy na kilku przedsiębiorców. Zakładanie takiej spółki jest łatwe, może nawet być zarejestrowana drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy zakładający takie firmy są świadomi tego, że tylko oni ponoszą odpowiedzialność za firmę i tylko oni będą kreować ścieżki jej rozwoju. Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia firmy jest jednak spółka cywilna. Wspólnicy zakładają firmę i dzielą się obowiązkami dotyczącymi jej prowadzenia. Aby móc założyć spółkę cywilną konieczne jest zawarcie umowy spółki i posiadanie wpisu do CEIDG. Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy ani nie podlega wpisowi w rejestrze przedsiębiorców. Popularne jest także prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnicy nie mają względem siebie odpowiedzialności majątkowej. Spółka taka umożliwia działalność na wielką skalę. Niestety koszty jej założenia są wysokie, a kapitał zakładowy wynosi minimum 5000 zł.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.