Różne typy spółek

Istnieje wiele różnych form działalności gospodarczych. W kontekście takowych form można podać, jako przykład spółkę. Jednak i samych spółek może być wiele rodzajów. Poza tym spółki mogą być rozumiane, a właściwie rozróżnianie w kontekście tych ujętych w prawie krajowym jak i tych ujętych w prawie unijnym. W kontekście prawa obowiązującego na terenie wszystkich krajów członkowskich należących do Unii Europejskiej wyróżniamy tak zwane spółki paneuropejskie. W kontekście spółek krajowych możemy wyróżnić spółki rozumiane w kontekście kodeksu cywilnego jak i kodeksu handlowego. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spółkami cywilnego. Podział w kontekście prawa handlowego jest bardziej skomplikowany. W tym wypadku wyróżniamy spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy następujące spółki, a mianowicie spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. W przypadku natomiast spółek kapitałowych wyróżniamy dwie zasadnicze spółki, a mianowicie spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak zatem widać mamy do czynienia z całkiem dużym wyborem, jeżeli chodzi o organizację naszego biznesu. Każdy z wymienionych typów spółek posiada swoje cechy charakterystyczne stanowiące o zaletach jak i wadach danej formy organizacji działalności gospodarczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.