Rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu

Statystki polskie pokazują, że w ciągu pierwszych dwóch lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej upada aż 70% zakładanych biznesów. Czemu się tak dzieje? Odpowiedzi na to pytanie jest co najmniej kilka. Przede wszystkim młodzi stażem przedsiębiorcy nie są zbyt dobrze przygotowani do prowadzenia działalności. Chodzi tutaj nie tylko o brak wiedzy merytorycznej czy o nieznajomość swojej konkurencji czy rynku, ale także o brak oszczędności, które wystarczyłyby na kilka miesięcy opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. To prawda, że przez dwa pierwsze lata te składki są obniżone, ale i tak zwykle kilka pierwszych miesięcy prowadzenia działalności jest potrzebnych na rozruszanie biznesu, często oznacza to dokładanie swoich prywatnych środków, aby firma mogła w ogóle funkcjonować. Kolejna rzecz to brak dobrze napisanego biznes planu, który byłby aktualizowany przynajmniej raz na pół roku. Biznes plan jako narzędzie do rozpoznania mocnych i słaby stron własnego biznesu, pozwala także na rozpoznanie opłacalności wszelkich podejmowanych działań. Może się bowiem okazać, że brak klientów wynika z prozaicznego powodu – z braku informacji o firmie, z braku promocji i działań marketingowych. Czasami okazuje się jednak, że firmy przesadzają z funduszami, które przeznaczają na promocję własnej firmy, co powoduje brak płynności finansowej, nawet jeśli firma przynosi już jakieś zyski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.