Specjalne strefy ekonomiczne

W niektórych miejscach naszego kraju mamy do czynienia ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Takowe strefy ekonomiczne powstają na przykład w pobliżu miast czy też w rejonach gdzie mamy do czynienia z dużym bezrobociem oraz słabo rozwiniętą infrastrukturą biznesową. Z tą właśnie widać, jakie cele stawiają sobie tego typu strefy ekonomiczne. Ich tworzenie ma za zadanie promowanie w danych regionach przedsiębiorczości i zakładania własnych firm. Ma również na celu przyciąganie do tego regionu firm oraz przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i szukają nowych rynków. Podstawowym zadaniem stref ekonomicznych jest, więc wpływanie na poprawę kondycji biznesu i przedsiębiorczości w danym regionie, a co za tym idzie również zmniejszenie wskaźnika bezrobocia w danym rejonie kraju. Powstaje jednak pytanie jak takowe strefy zachęcają do tego by prowadzić swoją działalność właśnie tam, a nie w innym miejscu. Mowa tutaj może być o kilku cechach takowych stref. Po pierwsze może to być sprawa związana z podatkami, a dokładnie rzecz biorąc z ulgami podatkowymi dla firm, które zdecydują się rozpocząć działalność w danych miejscach. Idąc dalej mogą to być ulgi w składkach do ZUS czy ulgi na zakup tudzież wynajem nieruchomości czy też ziemi w takowych strefach ekonomicznych. To wszystko sprawia, że dla części inwestorów takowe strefy mogą być opłacalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.