Spółki na terenie unii

Na terenie Unii Europejskiej mogą działać różnego typu formy działalności gospodarczej. Każdy kraj członkowski posiada z jednej strony własne regulacje dotyczące form biznesu czy też mówić dokładniej form prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony w każdym z tych krajów obowiązuje również wspólne dla wszystkich krajów prawo unijne. W myśl tego prawa również możemy mieć do czynienia z różnymi formami działalności gospodarczej. Mowa tutaj dokładnie rzecz biorąc o paneuropejskich formach działalności gospodarczej. W tym kontekście możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje spółek paneuropejskich. Mowa tutaj o spółkach europejskich oraz o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych. Jaki jest cel wprowadzania do wspólnego ustawodawstwa czy też mówiąc inaczej do wspólnego prawa takowych form mogących obowiązywać w każdym kraju skoro każdy kraj, który należy do Unii Europejskiej ma własne regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej? Otóż chodzi tutaj o ujednolicenie takowych przepisów i sytuację, w której spółka zarejestrowana w jednym kraju ma prawo działać i funkcjonować na terenie całej Unii Europejskiej bez dodatkowych zezwoleń czy też formalności związanych na przykład ze zmiana siedziby, a dokładnie ze zmiana kraju, w którym spółka takową siedzibę posiada.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.