Sposoby prowadzenia firmy i zarządzania ludźmi

Każdy właściciel firmy powinien zadbać o to, aby jego pracownicy wypełniali swoje obowiązki w oczekiwany przez przełożonego sposób oraz aby osiągali wyniki, które zadowolą nie tylko ich, ale przede wszystkim osobę, która jest odpowiedzialna za ich efektywność pracy. Przy prowadzeniu firmy istotne jest to, w jaki sposób przyjdzie zarządzań osobami, które znajdują się w strukturze organizacji niżej, a więc efektywność pracy naszych podwładnych będzie zależeć od tego, jaki styl zarządzania przyjmie sobie właściciel firmy. Style zarządzania można podzielić na dwa podstawowe. Pierwszym z nich jest zarządzanie zorientowane na ludzi, a więc przełożony powinien wykazywać się cechami czysto „ludzkimi”, powinien zwracać uwagę na potrzeby pracowników oraz umiejętnie ich motywować nie tylko poprzez rozkazy, ale poprzez cechy miękkie, takie jak dobre słowo, zachęta, zrozumienie problemu czy innego tego rodzaju cechy. Z drugiej strony wielu właścicieli firm zarządza ludźmi poprzez styl autorytarny charakteryzujący się zorientowaniem na wykonywanie działań i motywowanie pracowników poprzez ścisłe przestrzeganie regulaminu, nie pozwalając  przy tym nawet na odrobinę swobody, gdyż wszystko powinno być wykonywane w zgodzie z założeniami szefa. Przedstawione style zarządzania ludźmi niezbędne przy prowadzeniu firmy nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych rodzajów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.