Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Praktycznie każde przedsiębiorstwo ma ujęte w swoim bilansie jakieś środki trwałe. Można do nich zaliczyć na przykład środki transportu, wyposażenie lokalu, nieruchomości, maszyny i urządzenia. Wprowadzenie ich do majątku firmy polega na ujęciu każdego z osobna w ewidencji środków trwałych. Należy tam, oprócz nazwy, wpisać między innymi numer PKD, numer inwentarzowy, wartość początkową i amortyzację. Trzeba pamiętać, że są trzy rodzaje amortyzacji: liniowa, degresywna i progresywna. Liniowa polega na równych kwotach odpisywanych w ciężar konta Umorzenie środków trwałych przez cały okres amortyzacji. Degresywna i progresywna mają różne kwoty odpisów miesięcznych i korzystanie z nich wymaga dobrej ich znajomości. Znajomość każdej jest konieczna do właściwego wyliczenia umorzenia. Możliwe jest także odpisanie całości wartości środka trwałego w ciężar kosztów pod pewnymi warunkami dotyczącymi wartości początkowej tego środka. Niektóre środki trwałe mają przypisane do siebie metody amortyzacji. Poza tym, często dla jednego przedsiębiorcy będą korzystne inne metody niż dla innego. Czasami bardziej opłaca się szybciej zamortyzować środek a czasami nie ma to większego znaczenia. Odpowiednio wykształcony księgowy będzie wiedział, kiedy i jaka metodę użyć, by przedsiębiorstwo było zyskowne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.