Stanowią konta wynikowe

W przypadku księgowości znajduje się podział wielu kont. Do jednych z nich zaliczają się konta wynikowe. Są one przeznaczone do ewidencji wynikowych operacji gospodarczych. A skupiają się na rejestracji ponoszonych kosztów, strat, osiąganych przychodów i zysków. Takie konta są szczególnym rodzajem kont korygujących i powstają z pionowego podziału konta Wynik finansowy. W przypadku poszczególnych kategorii wynikowych tworzy się określone konta. Dzięki temu jest możliwość funkcjonowania poznanych wcześniej kont bilansowych. Konta wynikowe cechują się tym, że nie posiadają stanów początkowych, w danym okresie następuje ich całkowite rozliczenie, otwarcie jest dokonywane przez zaksięgowanie pierwszej operacji gospodarczej dotyczącej określonego zagadnienia. Możliwość prowadzenia księgowości wydaje się być dla nas ułatwiona z tego względu, że możemy liczyć na programy typu księgowość i rachunkowość. Zapewne dzięki nim forma prowadzenia takiej księgowości będzie możliwa bez występowania większych błędów. Z ustawy o rachunkowości dowiadujemy się, że posiadamy obowiązek tworzenia poprawnej księgowości. Będziemy posiadali lepsze wyniki w działalności, gdy zdecydujemy się w roku obrotowym także na operacje marketingowe. Przy ich pomocy rozwijamy się poprzez sprzedaż online. A cechuje się ona wysokimi możliwościami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.