Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Od wielu lat mówi się w naszym kraju o tworzeniu dobrych warunków dla działalności gospodarczej, zarówno w kontekście już istniejących firm, jak też i dla tych, które dopiero powstają. Pomimo że jesteśmy bardzo daleko, jako kraj dający ułatwienia dla nowych przedsiębiorców, to jednak niektóre mechanizmy, już istniejące na naszym rynku, są pewnym ułatwieniem dla tych, którzy właśnie planują rozpoczęcie swojej działalności biznesowej. Tak więc osoba, która przez okres co najmniej 60 miesięcy nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej, w momencie założenia własnej firmy będzie ponosiła dużo mniejsze obowiązkowe opłaty, w formie opłacanych składek niż ci przedsiębiorcy, którzy już prowadzą własny biznes. Okres tych ulg wynosi 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zamiast obowiązujących płatności, oczywiście poza podatkiem dochodowym, wynoszących co najmniej 900 złotych, początkujący przedsiębiorca w tym okresie czasu będzie ponosił opłaty w wysokości nie przekraczającej 370 złotych. Jest to istotne ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców, bowiem w tym czasie – jak wiadomo – na początku prowadzonej działalności trudno jest liczyć na duże zyski, kiedy firma dopiero rozkręca swoją działalność, a często jeszcze jest konieczność spłacania kredytów zaciągniętych na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.