Własna firma – jakie umowy dla pracowników

Prowadząc własną firmę i zatrudniając w niej ludzi na pewno będziemy musieli podejmować decyzje w takiej kwestii, jak zatrudniać ludzi, na jakiej podstawie będą wykonywali oni u nas prace – czy na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umów tak zwanych cywilno-prawnych, wśród których rozróżniamy umowę-zlecenie i umowę o dzieło. Na pewno będzie kwestia bardzo istotną, na jakiej zasadzie pracują poszczególni zatrudnieni w firmie, bowiem to będzie z jednej strony ich motywacją do dobrej pracy, jeśli na przykład będziemy stosowali zatrudnienie na umowę o pracę, z drugiej zaś strony zatrudnienie pracowników na umowy cywilno-prawne pozwoli nam na zaoszczędzenie sporych środków finansowych, z uwagi na niższe koszty pracy związane z takimi właśnie formami zatrudnienia, jak też i wobec faktu, że umowy tego rodzaju pozwalają na bardziej elastyczna politykę zatrudnienia, nie trzeba bowiem stosować skomplikowanych procedur związanych z redukcja pracowników, jak to ma miejsce w sytuacji ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jednak warto jest stosować system mieszany, jeśli chodzi o formy zatrudniania pracowników – polegający na tym, że ci najważniejsi pracownicy, najlepsi fachowcy, wnoszący do firmy największy wkład, jeśli chodzi o jej rozwój i generowanie zysków, powinni być zatrudnieni na tych najlepszych warunkach, a wiec z zastosowaniem umowy o pracę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.