Wskaźnik płynności bieżącej

Jeśli przedsiębiorstwo osiąga płynność finansową, to znaczy, że jest zdolne do terminowego regulowania zobowiązań, które na bieżąco pojawiają się w firmie. W celu badania tej płynności zostały opracowane wskaźniki płynności finansowej. Jeden z nich jest określany mianem wskaźnika III stopnia lub wskaźnikiem płynności bieżącej. Nazwa wynika z tego, że obliczamy za jego pomocą pokrycie bieżących zobowiązań. Bieżące to znaczy takie, których termin zapłaty przypada na bieżący rok obrotowy. Podstawowym środkiem służącym spłacie tych zobowiązań są aktywa obrotowe. Dlatego w celu obliczenia wyżej wymienionego wskaźnika należy sumę aktywów obrotowych podzielić przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Wynik określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Najefektywniejszy wynik mieści się w granicach od 1,5 do 2. Zbyt niski poziom wskaźnika informuje o niewystarczalnej zdolności jednostki gospodarczej do pokrywania zobowiązań. Gdyby wszyscy wierzyciele zażądali spłaty w jednym terminie, firma byłaby niewypłacalna. Z kolei zbyt wysoki poziom wskaźnika, powyżej 2 oznacza zbytnie zamrożenie w aktywach obrotowych kapitału, który mógłby być wykorzystany efektywniej. Na przykład można go zainwestować. Stosowanie tego wskaźnika znacznie ułatwi prowadzenie działalności, gdyż daje pełen obraz osiąganych wyników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.