Zakładanie działalności gospodarczej

Do prowadzenia firmy niezbędne jest oczywiście jej założenie. Nie wystarczy jednak tutaj zgromadzenie odpowiedniego kapitału początkowego, należy także spełnić wymagane formalności. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw, który prowadzą urzędy gmin. Po kilku dniach otrzymamy wpis do tego rejestru, a ponadto otrzymujemy z krajowego rejestru przedsiębiorstw numer REGON, który jest odpowiednikiem naszego prywatnego numeru PESEL. We wniosku należy podać m.in. rodzaj wykonywanej działalności, według klasyfikacji PKD. Po otrzymaniu wpisu musimy odwiedzić dwie ważne instytucje – Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Urzędzie Skarbowym decydujemy, w jaki sposób będziemy rozliczać swoją działalność, czyli w jaki sposób opłacać podatek, natomiast w ZUS zgłaszamy się jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne. Wybór metody rozliczania się z US jest o tyle ważnym, że z reguły przesądza on o tym, w jakim stopniu i formie będziemy prowadzili księgowość w naszej firmie. Po odwiedzeniu tych dwóch instytucji w zasadzie możemy rozpocząć już prowadzenie działalności. Warto przy tej okazji także zaopatrzyć się w pieczątkę z nazwą i danymi przedsiębiorstwa, choć nie jest ona obowiązkowa. Świadczy ona jednak o tym, że właściciel firmy jest osobą kompetentną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.