Zapis jako storno

Jeśli następuje ustalenie pewnych korekt dla operacji gospodarczych, to można posłużyć się storno. Taki zapis w postaci storna wykorzystuje się jako ujawnienie błędu, które nastąpiło po zamknięciu miesiąca. Do podstawy dokonania jest dokument polecenie księgowania, czy PK. Możemy wymienić storno czarne, jak i czerwone. Występują one w postaci całkowitej, jak i częściowej. W przypadku storna czarnego widzimy dokonanie zapisu, który koryguje na tych samych kontach, na których był przedstawiony błędny zapis, jednak po przeciwnym stronach w stosunku do zapisu błędnego. Po takim wystornowaniu dobrze jest poprawnie zaksięgować taką operację gospodarczą. Pomocne w tym wydają się być programy księgowość i rachunkowość. Umożliwiają one nam szybkie zaksięgowanie wszelkich operacji gospodarczych, które przedstawiają się przy prowadzeniu działalności danej jednostki gospodarczej. Pozwala on także wykryć pewne błędy, które mogły wyniknąć z takiej formy księgowania, na którą się zdecydowaliśmy. Będziemy mogli szybko nanieść pewne korekty. Jest wiele rodzajów operacji gospodarczych, które przeszły przez naszą firmę. Do jednych z nich zaliczają się także inwestycje marketingowe. Dotyczyły one rozwijania naszej działalności pod względem sprzedaży online. Przedstawia się ona obecnie na bardzo wysokim poziomie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.