Zasada podwójnego zapisu

W przypadku zasady podwójnego zapisu widać, że operacja gospodarcza nie może naruszyć równowagi bilansowej. Wynika to ze stosowania w ewidencji księgowej zasady podwójnego zapisu, czyli podwójnego księgowania. Taka zasada podwójnego zapisu ukazuje nam, ze każda operacja gospodarcza jest zapisywana z zachowaniem zasady przeciwwagi i równowagi. W przypadku zasady przeciwwagi ujmuje się operacje po dwóch różnych stronach kont. Tak więc na jednym koncie księguje się daną operację po stronie debetowej, natomiast na drugim koncie po stronie kredytowej. W przypadku zasady równowagi widać, że dwustronne księgowanie jest dokonywane na różnych stronach kont. Posiadanie obeznanie w takich działaniach księgowych jest bardzo cenne. Trzeba jednak zaznaczyć, że forma prowadzenia księgowości przedstawia się już w formie elektronicznej. Tak więc wystarczy posiadać odpowiedni program księgowość i rachunkowość. To za jego pomocą forma prowadzenia księgowości, również będzie uwzględniała zasadę podwójnego zapisu, jak i wiele innych. Prześledzenie większości operacji gospodarczych, które pojawiają się wewnątrz działalności jest bardzo dobrym działaniem. W ten sposób dowiadujemy się, w jaki sposób moglibyśmy w nowym roku obrotowym zminimalizować pewne operacje gospodarcze, które stanowią dla naszej firmy stratę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.