Zjawisko unikania opodatkowania

W gospodarce rynkowej sporą jej część stanowią instytucje budżetowe. Charakterystyczne jest dla nich, iż ich działalność nie generuje zysku, więc muszą być utrzymywane z budżetu państwa. Państwo jednak nie stosuje drukowania pieniędzy, musi więc zdobywać dochody w inny sposób. Podstawową metodą ich osiągnięcia jest zbieranie podatków. Jedną z głównych form podatku są podatki od dochodów osób fizycznych i osób prawnych, czyli firm. Nie jest to jednak obciążenie traktowane jako danina, muszą go bowiem płacić  tylko te firmy, które osiągają zysk. Takie zasady naliczania podatku, choć oczywiście z założenia jak najbardziej słuszne, mogą jednak powodować pokusę do ukrywania przez przedsiębiorców dochodów. Warto tutaj zauważyć, że przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy mogą część wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Część tych odliczeń jest jak najzupełniej legalna i całkowicie uzasadniona. Niektórzy jednak przedsiębiorcy zaliczają do firmowych kosztów uzyskania przychodów także swoje prywatne wydatki. Taki proceder, prowadzony na dużą skalę, może spowodować, iż nawet całkiem dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo osiąga stratę. Inną częstą metodą unikania opodatkowania, jest także przenoszenie siedziby firmy do krajów, które cechują się niską stopą podatku. W efekcie firma, jako całość, płaci stosunkowo mało podatku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.